Stichting

STICHTING-banner

 

De stichting heeft als doel vrijwilligers te ondersteunen, financieel of anderszins, bij hun (para-)medisch werk in Indonesië, met name op het eiland Lombok. Dit werk kan bestaan uit het verlenen van directe zorg en/of het ondersteunen, begeleiden en opleiden van zorgverleners ter plaatse. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

In Indonesië kent men geen zorgverzekering. Men dient medische zorg zelf te betalen. Voor velen is een staaroperatie of pterygiumoperatie veel te duur. Voor sommigen is het mogelijk zich te laten behandelen op basis van een bewijs van onvermogen, maar dit is alleen voor de aller-aller-armsten. Voor hen is het bijzonder moeilijk om via een dokterspost bij de specialisten te komen. Ook deze mensen helpen we bij het vinden van de weg in het medische systeem.

Wij verrichten oogonderzoek bij mensen die we in arme dorpen ontmoeten. Het onderzoek houdt in, dat we kijken wat de oog-fout is en corrigeren deze door middel van een bril. Ingezamelde brillen hebben wij hiervoor vanuit Nederland meegenomen of worden vanuit Nederland opgestuurd. Voor patiënten waar geen passende bril aanwezig is, laten wij ter plaatse een bril maken.
Verder doen wij onderzoek naar de gezondheid van het oog en waar nodig begeleiden we de medische behandeling en financieren wij deze.

We maken gebruik van diverse apparatuur die we uit Nederland hebben meegebracht. Onze reis- en verblijfkosten worden door de deelnemers zelf of door begunstigers betaald. Het door de stichting ingezamelde geld wordt gebruikt om medische kosten en behandelingen te betalen. Ook de plaatselijke mensen die ons helpen worden hiermee betaald. Dit betreft dan transportkosten en vergoedingen voor vertaalwerk en diverse hand- en spandiensten.

Visit the website of the foundation in  English language.
gb
Kunjungi website pondasi dalam  bahasa Indonesia.
id
Besuchen Sie die Website der Stiftung in Deutsch.

de

 

Share :Facebooktwitterlinkedinmail
Follow :Facebook