Donaties

Stichting M.O.L. maakt gebruik van diverse apparatuur die wij uit Nederland hebben meegebracht. Onze reis- en verblijfkosten worden door de deelnemers zelf of door begunstigers betaald. Het door de stichting ingezamelde geld wordt gebruikt om medische kosten en behandelingen te betalen. Ook de plaatselijke mensen die ons helpen worden hiermee betaald. Dit betreft dan transportkosten en vergoedingen voor vertaalwerk en diverse hand- en spandiensten.

Wilt u ons ondersteunen met een financiële bijdrage, dan kunt u geld overmaken
op 
rekening  NL87 SNSB 0871 0579 13  ten name van  Stichting M.O.L.


Via een omschrijving in het betalingskenmerk kunt u aangeven aan welke mogelijkheden uw donatie te besteden is :

1. U vermeldt aan welk specifiek doel u dit wenst, bijvoorbeeld : kinderen.

2. U vermeldt wie van onze medewerkers u wilt sponsoren, bijvoorbeeld : zijn/haar naam

3. Een overschrijving zonder specifieke vermelding wordt gebruikt om diverse doelen te ondersteunen.

Share :Facebooktwitterlinkedinmail
Follow :Facebook